Informații

Informatii

- Anunț de finalizare proiect -
“DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SC TRUST CCDP SRL, IN VEDEREA ACCESARII UNOR NOI SEGMENTE DE PIATA”

SC TRUST CCDP SRL, cod de identificare fiscala 19014236, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1058/2006, cu sediul in Oras Roznov, Strada Tineretului, Nr. 659, Judet Neamt, Cod postal 617390, a finalizat proiectul cu Codul SMIS 158705, intitulat: “DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SC TRUST CCDP SRL, IN VEDEREA ACCESARII UNOR NOI SEGMNTE DE PIATA”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in baza Contractului de finantare nr. 318/12.12.2022 incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020 in data de 29.12.2022.

Valorea totala a proiectului:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 4.809.237,42 lei, din care suma finantarii primite din Programul Operational Competitivitate este de 2.173.352,10 lei, echivalenta cu 61% din valoarea totala eligibila aprobata.

Rezultatele atinse în cadrul proiectului sunt următoarele:

 • Achizitia si punerea in functiune a trei utilaje foarte importante in perspectiva dezvoltarii capacitatii de productie existente a SC TRUST CCDP SRL;
 • Achizitia de softuri si echipamente IT, de natura a asigura functionalitatea sistemelor de lucru si monitorizare, cu implicatii benefice asupra asigurarii unor consumuri reduse de energie, scadere costuri cu reparatiile, utilizare corecta a utilajelor, reducere a timpilor morti, interventii rapide in situatii de defectiuni tehnice;

Date de contact:
Oras Roznov, Strada Tineretului, Nr. 659, Judet Neamt, Cod postal 617390, România
telefon 0742751670
fax -, posta electronica: trustccdp2006@gmail.com
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 Investitii in activitati productive.

Informatii

”DEZVOLTAREA CAPACITATII DE
PRODUCTIE A SC TRUST CCDP SRL, IN

VEDEREA ACCESARII UNOR NOI SEGMENTE DE PIATA”

SC TRUST CCDP SRL, cod de identificare fiscala 19014236, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1058/2006, cu sediul in Oras Roznov, Strada Tineretului, Nr. 659, Judet Neamt, Cod postal 617390, deruleaza incepând cu data de 29.12.2022 proiectul cu Codul SMIS 158705,  intitulat: “DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SC TRUST CCDP SRL, IN VEDEREA ACCESARII UNOR NOI SEGMENTE DE PIATA”, co-finantat prin

Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 20142020, in baza Contractului de finantare nr. 318/12.12.2022 incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020 in data de 29.12.2022.

Valorea
totala a proiectului: 

Valoarea totala a Contractului de Finantare
este de 4,770,157.29 lei, din care suma finantarii primite din
Programul Operational Competitivitate este de 2,398,846.68
lei, echivalenta cu 61% din valoarea totala eligibila aprobata.

Rezultatele previzionate, care reies din
obiectivele specifice sunt: 

 • Achizitia si
  punerea in functiune a trei utilaje foarte importante in perspectiva
  dezvoltarii

capacitatii de productie existente a SC TRUST CCDP SRL; 

 • Achizitia de
  softuri si echipamente IT, de natura a asigura functionalitatea sistemelor de
  lucru si monitorizare, cu implicatii benefice asupra asigurarii unor consumuri
  reduse de energie, scadere costuri cu reparatiile, utilizare corecta a
  utilajelor, reducere a timpilor morti, interventii rapide in situatii de
  defectiuni tehnice;
 • Cresterea
  productivitatii muncii cu peste 15% in anul 3 de sustenabilitate a investitiei;
   Cresterea numarului de angajati;

Proiect
cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul
Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 Investitii in activitati
productive.

Date
de contact:

Oras Roznov, Strada Tineretului, Nr. 659, Judet Neamt, Cod
postal 617390, România telefon
0742751670  fax -, posta electronica:
trustccdp2006@gmail.com

TOP